Po oddaniu projektu domu do odpowiedniego urzędu oczekuje się na wydanie pozwolenia na budowę. Sama procedura wymaga wielkiej liczby formalności i długiego czasu oczekiwania. Przed uzyskaniem zgody, sprawdzane jest, czy schematy są zgodne z planami zagospodarowania terenu, czy zostały przedsięwzięte wszystkie środki ochrony środowiska, a także czy przeznaczenie budynków jest zgodne z planami zabudowy. Może się jednak zdarzyć, że inwestor będzie chciał nanieść poprawki na projekt, chociaż zgoda na budowę została już udzielona, a robotnicy powoli zabierają się za pracę. Naturalnie, jest to możliwe. Trzeba być jednak świadomym, że najprawdopodobniej znowu będzie wymagane dostarczenie nowych dokumentów i ponownie trzeba będzie oczekiwać na decyzję. Nie w każdym przypadku jednak jest to konieczne. Istnieje pewien rodzaj zmian, które można wprowadzać bez informowania o tym odpowiedniego urzędu. Mowa o wszystkich modyfikacjach, które nie są związane w żaden sposób z konstrukcją samego budynku. Z domu parterowego nie można zrobić wielopoziomowego. Nie można również zmienić przeznaczenia któregokolwiek z budynków umiejscowionych na działce. Tak więc, tam gdzie miało się mieszkać - trzeba mieszkać, a schowek na narzędzia musi pozostać schowkiem. Podobnie sprawa się przedstawia w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących środowiska. Po zakończeniu budowy jednak, wprowadzone poprawki trzeba koniecznie nanieść na projekt domu, a ten złożyć w nadzorze budowlanym. W przypadku zmian istotnych, niestety należy sporządzić projekt zamienny, który musi zostać przedłożony w urzędzie. W tym momencie należy wstrzymać wszystkie rozpoczęte prace nad budową domu. Kontynuować można dopiero po uzyskaniu nowej zgody na budowę. Problem jest tylko jeden. Choć ustawa mówi o "istotnych" i "nieistotnych" zmianach w projekcie, to jednak nie wyszczególnia konkretnych działań i robót, które należą do danej kategorii. Wiele więc zależy od dobrej woli inspektora nadzoru i urzędnika.