Rozpoczynając długą i żmudna drogę do własnego domu trzeba pamiętać iż pierwszym poważnym krokiem będzie zakup projektu tegoż domu. Jednak sam projekt nie jest bezpośrednią podstawą do tego by uzyskać pozwolenie na budowę. Każdy, kto nabył gotowy projekt domu, jest zobowiązany do poddania go adaptacji u właściwego w tym celu architekta adaptującego Zabieg ten jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Oczywiście możemy dowolnie i swobodnie wybrać pasującego nam architekta, któremu chcemy powierzyć wykonanie adaptacji. Jedynym warunkiem, który taki architekt musi spełnić jest to by posiadał on odpowiednie uprawnienia oraz związane z nim aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby architektów. Jest to wymagane z uwagi na to, iż w momencie kiedy wykona on adaptację projektu to na niego przenoszona jest pełna odpowiedzialność za projekt i to on będzie uważany za w pełni autora danego projektu.
Zasadniczą kwestią z jaką musi poradzić sobie architekt adaptujący nasz projekt są sprawy związane z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu w miejscu gdzie dany inwestycja ma powstać. Ewentualnie, jeżeli dla danego terenu nie ma takiego planu do uzyskanie wypisu oraz wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto przy adaptacji projektu domu niezależnie do tego czy jest to dom nowoczesny czy dom parterowy trzeba brać pod uwagę lokale warunki klimatyczne, geologiczne oraz gruntowe. Na ich podstawie dopasowywane są dokumenty oraz wskazanie co do właściwych dla danej inwestycji materiałów budowlanych. Jest przyjęte, że architekci adaptujący załatwiają za inwestora wszystkie kwestia formalne lub co należy do rzadkości tylko świadczą radą w tym zakresie.
Jak widać, rola architekta adaptującego jest ogromna w całym procesie budowy własnego domu. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia załatwienia formalności, ale przede wszystkim jest to ogromna odpowiedzialność, jaką przyjmuje na siebie specjalista nadający właściwy kształt naszemu projektowi.